“Reflex kussen van wereldklasse”

Bewerkers keuze honestmattressreviews.com

Alle informatie van vertrouwelijke aard die u via deze website (“Site”) verstrekt, zal worden behandeld in overeenstemming met het volgende Privacybeleid (“Beleid”). Uw gebruik van de site is afhankelijk van uw aanvaarding van de algemene voorwaarden van deze site, alsmede de richtlijnen van dit beleid. Indien u de voorwaarden van dit beleid niet aanvaardt, mag u de site niet gebruiken. Voor de toepassing van de Data Protection Act 1998 is de Gegevenscontroleur Reflex Pillow Limited van het Midlands Innovation Centre, Athlone Institute of Technology, Athlone, Co. Westmeath, Ierland.

Toestemming voor INFORMATIE VERZAMELING EN GEBRUIK U begrijpt en gaat ermee akkoord dat Reflex Pillow Limited en haar geautoriseerde zakelijke partners, affiliate ondernemingen, dochterondernemingen, webhosting / server providers en bedrijven, of agenten (met inbegrip van interne en externe website-ontwikkelaars en IT-beheer personeel) (gezamenlijk, “Reflex Pillow”, “ons” of “wij”) informatie die door u, op en via de site, kan verzamelen, onderhouden en verwerken. U verklaart en garandeert dat u toestemming hebt om alle informatie die u verstrekt aan Reflex Pillow te delen en dat dergelijke informatie nauwkeurig, actueel, niet-misleidend, consistent en relevant is voor het doel waarvoor u informatie verstrekt. Uw informatie zal op gepaste wijze worden behandeld in overeenstemming met de Data Protection Act 1998.

Voorbeeld van gebruik. Wanneer u zich registreert op de site of een bestelling plaatst voor een Reflex Pillow product, verzamelen wij persoonlijke informatie zoals uw naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, creditcardnummer en de vervaldatum. Deze persoonlijke informatie is nodig om bestellingen te verwerken, uit te voeren en te verzenden. Reflex Pillow verzamelt ook relevante gegevens zoals uw naam, adres, e-mail en andere contactinformatie, achtergrond en gerelateerde gegevens ten behoeve van statistieken, marketing en algemene promotiedoeleinden. Wij zullen ook informatie verzamelen over transacties die u via de site uitvoert en de uitvoering van uw bestellingen. Als u contact met ons opneemt kunnen wij een dossier van die correspondentie bijhouden.

Leeftijdsbeperkingen. Reflex Pillow vraagt of verzamelt niet bewust gegevens van kinderen en verkoopt niet bewust online aan kinderen. Als u tussen de 13 en 17 jaar oud bent, mag u geen persoonlijke informatie (bijvoorbeeld uw achternaam, huisadres of e-mailadres) op deze site verstrekken. Hoewel wij geen specifieke actie kunnen ondernemen om uw leeftijd te achterhalen, zullen wij, als wij erachter komen dat u jonger bent dan 18 jaar, geen persoonlijk identificeerbare informatie over u bewaren of gebruiken. Als u jonger bent dan 13 jaar, bent u niet bevoegd om deze site te gebruiken. Als u denkt dat uw kind persoonlijk identificeerbare informatie aan ons heeft verstrekt, neem dan contact met ons op zodat wij u de gelegenheid kunnen geven om dergelijke informatie te bekijken en te verwijderen.

Passieve verzameling en cookies. Wij kunnen informatie registreren en verzamelen over de manier waarop u de site gebruikt. Deze gegevens kunnen uw domeinnaam, taal, type browser en besturingssysteem, internetprovider, Internet protocol adres, toegangstijden en adressen omvatten. Wij kunnen dergelijke gegevens monitoren, gebruiken en delen om de prestaties en activiteit van de site te meten en het ontwerp en de functionaliteit van de site te verbeteren. Zoals bij veel internetsites kunnen wij gebruik maken van “cookies” of “web beacons” om, onder andere, de functionaliteit van de site te verbeteren en om transacties en andere activiteiten via de site handiger en efficiënter te maken voor bezoekers. Een “cookie” is een bestand dat lokaal op de computer van een gebruiker wordt opgeslagen. De meeste internetbrowsers bevatten voorkeursinstellingen waarmee gebruikers kunnen worden geïnformeerd en waarmee zij kunnen bepalen of cookies naar hun computer worden overgebracht. Voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken op deze site, verwijzen wij u naar ons cookiebeleid.

WANNEER EN MET WIE WIJ UW INFORMATIE KUNNEN DELEN Reflex Pillow zal uw persoonlijke informatie delen met derden (bijvoorbeeld verzendmaatschappijen of financiële instellingen), indien dit nodig is om ons in staat te stellen onze verplichtingen jegens u na te komen. Externe dienstverleners die diensten aan ons verlenen, kunnen ook toegang krijgen tot uw informatie. In het bijzonder worden alle verkooptransacties via internet met Reflex Pillow uitgevoerd op een beveiligde server die wordt geleverd door een externe hostingorganisatie die zich in de VS of Ierland kan bevinden. Voor zover Reflex Pillow bedrijven inschakelt om beperkte diensten aan haar of namens haar te verlenen, zullen wij stappen ondernemen om uw informatie te beschermen en zullen wij deze bedrijven alleen die informatie verstrekken die zij nodig hebben om ons dergelijke diensten te verlenen.

Verkoop of overdracht. In het geval van de verkoop van Reflex Pillow, of in het geval van een overdracht van onze activa, site of activiteiten, kan Reflex Pillow uw persoonlijke informatie bekendmaken of overdragen in verband met een dergelijke transactie. In het geval van een dergelijke overdracht zal Reflex Pillow u via e-mail of door het plaatsen van een opvallende kennisgeving op onze site gedurende 30 dagen op de hoogte stellen van een dergelijke verandering in eigendom van Reflex Pillow die resulteert in een wijziging van de controle over uw persoonlijke informatie.

Openbaarmaking op grond van de wet. Wij zullen uw persoonlijke informatie ook openbaar maken, zonder voorafgaande kennisgeving, wanneer wij daartoe verplicht zijn om:

(a) te voldoen aan een wettelijke verplichting;

(b) te voldoen aan regelgevende of professionele vereisten;

(c) te voldoen aan vereisten van rechtszaken (inclusief gerechtelijke bevelen) waarbij Reflex Pillow partij is;

(d) de rechten of eigendom van Reflex Pillow te beschermen en te verdedigen;

(e) en de persoonlijke veiligheid van gebruikers van Reflex Pillow, haar websites, of het publiek te beschermen.

Uw toestemming tot delen. Door persoonlijke informatie aan ons te verstrekken, stemt u in met de overdracht van dergelijke persoonlijke informatie en het verzamelen en verwerken van dergelijke persoonlijke informatie in Ierland, het Verenigd Koninkrijk en de VS. Wij zullen commercieel redelijke inspanningen leveren om uw persoonlijke informatie in een veilige, vertrouwelijke en beveiligde omgeving te bewaren en door te geven. Als u er bezwaar tegen hebt dat uw persoonlijke informatie op deze manier wordt overgedragen of gebruikt, registreer u dan niet voor de site en maak er geen gebruik van.

ONLINE TRACKING Op dit moment ondersteunt deze site geen Do-Not-Track-signalen.

TOEGANG TOT PERSOONLIJKE INFORMATIE U hebt het recht op toegang tot alle persoonlijke informatie die wij over u bewaren. U kunt inzage en herziening van uw persoonlijke informatie verzoeken via het e-mailadres info@ReflexPillow.com. Na ontvangst van uw verzoek en verificatie van uw identiteit, zullen wij uw persoonlijke informatie op uw verzoek wijzigen, verwijderen of aan u verstrekken.

TOESTEMMING TOT VERWERKING Door informatie te gebruiken of te verstrekken aan de site, begrijpt u en stemt u ermee in dat Reflex Pillow en de bij haar aangesloten bedrijven in de Europese Unie en de Verenigde Staten dergelijke informatie verzamelen, verwerken, delen en gebruiken voor de doeleinden die in dit beleid worden genoemd.

VEILIGHEID Door de aard van het Internet kunnen wij niet garanderen dat de communicatie met de site vrij zal zijn van toegang door onbevoegden.

BEWAREN VAN GEGEVENS EN BEVEILIGING Deze Site heeft veiligheidsmaatregelen getroffen ter bescherming tegen verlies, misbruik en wijziging van informatie. Helaas kan geen enkele datatransmissie via het internet als 100% veilig worden gegarandeerd. Hoewel wij ernaar streven uw persoonlijke informatie te beschermen, kan Renew de veiligheid van de informatie die u ons toestuurt niet garanderen of waarborgen. Het verstrekken van informatie is daarom op eigen risico. Zodra wij uw transmissie hebben ontvangen, doen wij ons uiterste best om de veiligheid op onze systemen te garanderen. Meer informatie over uw rechten inzake gegevensprivacy is beschikbaar op de website van de Ierse commissaris voor gegevensbescherming, http://www.dataprivacy.ie

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID Reflex Pillow behoudt het recht dit privacybeleid te allen tijde te herzien door dit bericht bij te werken, uw gebruik van deze site na een dergelijke wijziging betekent dat u de gewijzigde voorwaarden aanvaardt. Controleer deze voorwaarden regelmatig op herzieningen.

CONTACT INFORMATIE Als u vragen of zorgen heeft over uw privacy bij het gebruik van de site, neem dan contact met ons op via e-mail op info@reflexpillow.com

Mini Cart 0

Your cart is empty.